вівторок, 1 березня 2016 р.

ДПА-2016: приклади завдань для контрольних робіт з української мовиДо тексту для перевірки мовних знань
1.       Знайди і підкресли (або випиши) у тексті диктанту (списаного тексту) слово, яким можна замінити вислів як сніг на голову.
2.       Підкресли (або випиши) у двох останніх реченнях тексту займенник.
3.       Підкресли (або випиши) у останньому реченні слово, яке відповідає звуковій моделі.
4.       Підкресли (або познач) спонукальне речення.
До тексту (побудова зв’язного висловлювання)
Допиши, чим може закінчитись подія, описана у тексті для списування (диктанту).
Заміни останній абзац (кінцівку) тексту так, щоб фінал події був щасливим.
Доповни текст описом власних спостережень (для текстів-описів природи).
Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів
1.     Визнач рядок, у якому подано синоніми до слова сміятися.
А  реготати, хихикати
Б  плакати, сумувати
В  сміх, смішний
2.     Визнач закінчення, яке матимуть подані іменники в орудному відмінку.
Марія, лінія, олія.
А  -ею
Б  -ою
В  -єю
3.     Визнач відмінок виділеного в реченні прикметника.
В усі пори року Київ нагадує великий парк.
А  називний
Б  родовий
В  знахідний

Приклади відкритих завдань у тестовій формі, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь
Добери й запиши прислівники, якими можна замінити подані вирази.
Як кіт наплакав – ___________________________________________
На весь голос – _____________________________________________


                  

Приклад творчого завдання (побудова зв’язного висловлювання)
Який навчальний предмет у школі тобі подобається найбільше? Напиши, чому ти так думаєш.

Приклади завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту
1.  Знайди і підкресли у тексті речення, яке відображає головну думку твору.
2.  Пригадай і запиши прислів’я, яким можна замінити назву твору.
3.  Підкресли речення, у якому розповідається про ….
4.  Підкресли у тексті слова, які відображають тему твору.
5.  Обведи слова, якими автор висловлює своє ставлення до ….
6.  Підкресли у тексті слова, які пояснюють вчинок … (ім’я персонажа).
7.   Познач речення, в якому автор використав порівняння.

Приклади творчих завдань (висловлення власної думки до змісту прочитаного тексту)
Запропонуй свій варіант заголовку до цього твору. Обґрунтуй свій вибір.
Що найбільше вразило тебе в тексті? Чому?
Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів
1.     Визнач жанр прочитаного твору.
А  оповідання
Б  казка
В  байка
2.     Визнач, де відбуваються події, описані у творі.
А  у парку
Б  у лісі
В  у гаю
3.     Визнач, у якому розділу книги можна розмістити цей твір.
А  «Сторінки з книги природи»
Б  «Людина починається з добра»
В  «З джерела народної мудрості»
Приклад відкритих завдань у тестовій формі, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь
Закінчи речення.
У творі ідеться про …………….. .Покажи стрілочкою слово, яким закінчується прислів’я, що найточніше виражає головну думку твору.
Згаяного часу і конем не                     час.
Усе добре у свій                                   доженеш.
Гуляй, дитино, поки твоя                    година.

Немає коментарів:

Дописати коментар