До уваги педагогів, які проходять навчання на платформі Ed-era! Для отримання сертифікату вчителям, які навчатимуть першокласників у 2018-2019 н.р., окрім вчителів-предметників,навчання на курсі рекомендовано завершити до початку третьої очної сесії! Всім іншим – на власний розсуд. ВСІ матеріали в курсі ЗАВЖДИ будуть доступними для перегляду! Платформа ніколи НЕ ЗАКРИЄТЬСЯ! Влітку Ви завжди зможете додатково й необмежено переглядати курс.

Вчителю

Зміст сторінки  
  1. Складання розкладу навчальних занять у початкових класах
  2. Наступність між ланками освіти
  3. Орієнтовні форми та тематика роботи з наступності 
  4. Планування роботи з наступності ДНЗ та початкової школи
  5. Планування роботи з наступності початкової та середньої школи 
  6. Методичний порадник вчителя початкових класів на 2015-2016 н.р. (тисни ТУТ


 СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ


Розклад уроків – один із основних законів школи. Грамотно складений розклад має значення для збереження здоров’я учнів та вчителів.
Під час складання розкладу уроків слід брати до уваги рангову шкалу «важкості уроків».
Рангова шкала «важкості» уроків
Математика, українська мова (для національних шкіл), природознавство – 11.
Іноземна мова – 10.
Фізика, хімія – 9.
Історія – 8.
Рідна мова, література – 7.
Географія – 6.
Фізична культура – 5.
Трудове навчання – 4.
Креслення – 3.
Малювання – 2.
Музика – 1.
        Шкалою можна скористатися для гігієнічної оцінки розкладу уроків. При цьому підраховується сума балів за днями тижня. Ці цифрові дані можна зобразити графічно. Розклад уроків оцінюється позитивно, якщо утворюється крива з одним «підйомом» (середа або четвер) або з двома підйомами (середа та п’ятниця). Розклад оцінюється негативно за найбільшої суми балів у понеділок або суботу, а також за рівномірного навантаження в тижневому циклі.
«Важкими» для сприйняття є такі предмети: читання, природознавство, математика. Уроки з цих предметів потрібно ставити на години високої працездатності.
Уроки, які знімають втому, що виникла на попередніх заняттях: фізична культура, трудове навчання, музика, образотворче мистецтво.
Слід пам’ятати, що працездатність учнів на уроці, що проводиться після великої перерви, зростає.
Із метою уникнення перевантаження та забезпечення адаптації учнів 1 класу до шкільного навчання рекомендується протягом першого місяця проводити щоденно один із уроків на свіжому повітрі або в іншій неурочній формі. Упродовж навчального року для першокласників бажано визначити серед тижня один розвантажувальний день.
Найбільш продуктивні та непродуктивні уроки протягом дня
Класи
Продуктивні  уроки
Непродуктивні уроки
1 – 2
1   2   4
3
3 – 4
1   2   3
4
Зелений колір для цифр означає зростання, а жовтий - зниження працездатності учня на відповідному уроці.
Найбільш несприятливі дні тижня
Класи
Сприятливі дні
Несприятливі дні
1 – 4
Вівторок, середа, четвер
Понеділок, п’ятниця, субота


НАСТУПНІСТЬ МІЖ ЛАНКАМИ ОСВІТИ 
Проблема наступності між дошкільною, початковою, середньою ланками - одна зі складних проблем загальної освіти. Слід розглядати наступність як забезпечення безперервної освіти з урахуванням самоцінності певного віку, як перспективність розвитку особистості.
Ознаки шкільної дезадаптації
- Втрата дитиною шкільної мотивації.
- Низька успішність.
- Конфліктність у спілкуванні з учителями та учнями.
- Схильність до асоціальної поведінки.
- Низька самооцінка.
- Домінування негативного емоційного напруження.
Для розв'язання проблем наступності й подолання  шкільної дезадаптації роботу необхідно спрямувати на розв'язання системи основних завдань, а саме:
  • Визначення загальної і специфічної мети освіти на кожному зі ступенів (дошкілля, початкова школа, основна школа).
  • Визначення наслідкової мети, що зберігається та розвивається на кожному з трьох етапів.
  • Побудова на цій основі єдиної методичної системи.
  • Побудова та дотримання змістовох лінії у предметних галузях, яка містить:
         -   необгрунтоване перевантаження на дошкільному етапі, дублювання програми 1 класу; 
- неврахування вікових та психофізіологічних особливостей дітей у 1-4-х класах, у 5 класі.
 Доцільно організовувати спільні форми роботи для вихователів та вчителів початкової школи, методистів дитячих садків, для керівників МО, учителів 1-4-х та 5-х класів, психологів.

ОРІЄНТОВНІ ФОРМИ ТА ТЕМАТИКА РОБОТИ З НАСТУПНОСТІ 
1. Круглий стіл
ТЕМА: Наступність змістових ліній у Державних стандартах початкової та основної школи. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкової та основної школи.
Вікові та психофізіологічні особливості учня молодшого шкільного віку та учня 5 класу. Роль учителя початкової школи і 5 класу в розв'язанні проблем адаптації учнів 5 класу.

2. Психологічні тренінги
ТЕМА: Психологічні параметри готовності до навчання в 1 класі.
Психологічні параметри готовності до навчання у 5 класі.
Психолого-педагогічні вимоги до змісту й рівня розвитку характеристик готовності до навчання в 5 класі.

3. Тренінги
ТЕМА: Форми та методи навчальної діяльності в початковій школі та доцільність продовження їх використання в основній школі.

4. Ділові ігри 
ТЕМА: Методика проведення різнорівневих перевірних робіт з математики у 5 класі та аналіз їх результатів.
Проведення контрольного диктанту в 4 класі, аналіз результатів і розкриття недоліків у знаннях учнів.
Методика проведення тематичного оцінювання знань із мови, математики, предмету "Я і Україна" у початковій школі та в 5 класі.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З НАСТУПНОСТІ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Методична робота:
1. Обговорення планів роботи щодо підготовки дітей до школи (вересень, відповідальні: школа/дитсадок).
2. Знайомство вчителів із програмою виховання і навчання в дошкільному навчальному закладі (вересень, дитсадок).
3. Знайомство вихователів із програмою навчання і виховання у 1 класі (вересень, школа).
4. Відвідування вихователями уроків математики, читання, фізкультури у 1 класі (вересень-жовтень, школа/дитсадок).
5. Відвідування вчителями занять у ДНЗ: а) на початку навчального року з метою знайомства з дітьми підготовчої групи і формами роботи; б) у другій половині року з метою знайомства з рівнем отриманих знань, вмінь і навичок, творчих здібностей дітей ДНЗ (жовтень, квітень, школа/ДНЗ)
6. Проведення педагогічної ради в ДНЗ. Питання для обговорення: а) стан роботи з навчання звязного мовлення у старшій групі; б) творчий розвиток дітей; в) підсумки виховної та освітньої роботи у старшій групі (травень, ДНЗ).
7. Спільна нарада "Питання наступності фізичного виховання в ДНЗ і школі" (травень, ЗНЗ/ДНЗ).

Робота з батьками: 
1. Батьківські збори. Теми: а) "Завдання ДНЗ і сім'ї у підготовці дітей до школи"; б) "Підсумки засвоєння програми дітьми старшої групи" (вересень, квітень, вихователі ДНЗ).
2. Тематичні виставки: а) "Що повинен вміти першокласник"; б) "Вступ до школи - важлива подія у житті дитини" (листопад, січень; вихователі ДНЗ).
3. Виставки дитячих робіт (протягом року, вихователі ДНЗ).
4. Вікторина "Що ми вміємо" (березень; вихователі ДНЗ).
5. Батьківська конференція "Моральне виховання дитини" (лютий; вчителі школи, вихователі ДНЗ).
6. День відкритих дверей для батьків і вчителів. Мета: знайомство з роботою вихователів щодо підготовки дітей до школи (березень; методист, вихователі ДНЗ)
7. Консультації для батьків: "Як правильно організувати позаурочний час дитини"; "Як зробити бесіди з дітьми цікавими і ненав'язливими" ( листопад, квітень, учителі школи, вихователі ДНЗ).
8. Зустріч сімей дітей старшої групи з учителями (травень; учителі школи, вихователі ДНЗ).

Робота з дітьми:
1. Екскурсії дітей до школи з метою знайомства із: а) приміщенням школи; б) класом; в) спортивною залою; г) бібліотекою (протягом року; учителі школи/вихователі ДНЗ).
2. Спільна виставка малюнків дітей старшої групи та учнів перших класів (жовтень; учителі ЗНЗ/вихователі ДНЗ).
3. Організація зустрічей з учнями, колишніми вихованцями ДНЗ, бесіди про шкільне приладдя та їх застосування. Підготовка виступу шкільного театру. (березень; учителі/вихователі).
4. Залучення учнів до організації "Творчого марафону" (жовтень; учителі школи/музичні керівники).
5. Запрошення дітей старшої групи на свято "Прощання з Букварем" (квітень; учителі ЗНЗ)
6. Запрошення дітей перших класів на свято "Прощавай, дитячий садочку!" (травень; вихователі, музичні керівники ДНЗ).

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З НАСТУПНОСТІ  
ПОЧАТКОВОЇ  ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
1. Підсумкова діагностика розвитку та навчальної діяльності учнів 4-х класів. Заповнення психологічного паспорту класу (квітень-травень, вчителі, психолог, логопед).
2. Відвідування уроків у 4-х класах (квітень-травень; учителі-предметники середньої школи).
3. Державна підсумкова атестація у4чнів 4-х класів початкової школи (квітень-травень; учителі).
4. Подорож до середньої школи. Екскурсії, бесіди, ігри. (квітень, травень; учителі середньої школи).
5. Спільні підсумкові батьківські збори з метою знаомства з класним керівником, учителями-предметниками (травень; заступник директора, вчителі).
6. Виступ на педраді з характеристикою випускних класів, передача психологічного паспорта класів (серпень; учителі початкової школи).
7. Проведення стартових діагностичних робіт у 5-х класах. Порівняльний аналіз (вересень; учителі).
8. Відвідування уроків у 5 класі (вересень; учителі).
9. Анкетування, твір, спостереження "Психологічний стан учнів 5-х класів" (жовтень, психолог, вчителі).
10. МО з наступності за участю учителів початкових класів та вчителів-предметників (жовтень; психолог, учителі).
11. Педагогічний консиліум щодо 5-х класів (1 чверть; психолог, учителі).
12. Статистичний звіт "Рівень навчальних досягнень учнів 5-х класів" (1 чверть, 1 семестр, 2 семестр, рік; психолог, учителі).
13. Аналіз програм і методичних рекомендацій із наступності викладання дисциплін естетичного циклу (березень; учителі-предметники).Немає коментарів: