пʼятниця, 14 грудня 2012 р.

Авторські програми розвитку дітей для початкових шкіл України

                 1. Програма розвитку дітей "Росток". ( Пушкарьова Т.О., кандидат педагогічних наук СДПІ ім. А.С.Макаренка, доцент).
     Мета програми: на основі гуманітаризації, інтеграції, екологізації змісту загальної середньої освіти створити психологічні умови для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, становлення духовної, культурної особистості громадянина України і європейської спільноти, для чого зосередити увагу на гармонійному розвитку учнів, формуванні цілісної картини світу та уявлення про місце людини в світі як невід’ємної частини природи, формуванні загальнолюдських цінностей в гармонії з національним самоусвідомленням, розвитку основних здібностей відповідно до віку учнів.

     2. Програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком". (Всеукраїнський фонд "Крок за кроком").
        Мета програми: оцінка можливостей використання науково-практичного потенціалу програми розвитку дитини "Перші кроки" для розробки особистісно-орієнтованої моделі початкової освіти в Україні, створення інноваційної моделі безперервної освіти гуманістичного типу.

     3. Система розвивального навчання (РН). (Ельконін Д.Б., Давидов В.В., Дусавицький О.К. - ХНУ ім. В.Н.Каразіна, професор кафедри психології, Рєпкін В.В. - завідувач кафедри російської мови ХІМКБ). 
  Мета програми: забезпечення учнів психологічними засобами розв’язання завдань життєвого самовизначення, подолання кризи переходу молодших школярів до основної школи, ліквідація концентричності у навчанні. Формування теоретичного мислення, бажання та вміння вчитися.

         4. Авторська (М.П.Гузика) школа-комплекс. (Гузик Микола Петрович - директор авторської (М.П.Гузика) школи-комплексу № 3 м. Южного, член-кореспондент АПН України).
      Мета програми: створення збагаченого освітнього середовища, що забезпечує особистісно орієнтовану освіту.
 

Немає коментарів: